สรุปยอดห้องอบรม อำเภอวังวิเศษ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09:34:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 6 สิงหาคม 2562 20 14 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 8 สิงหาคม 2562 20 12 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 13 สิงหาคม 2562 20 13 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 15 สิงหาคม 2562 20 5 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 20 สิงหาคม 2562 20 11 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 29 สิงหาคม 2562 23 23 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 3 กันยายน 2562 30 18 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 4 กันยายน 2562 30 28 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 5 กันยายน 2562 30 19 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 10 กันยายน 2562 56 52 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 11 กันยายน 2562 30 7 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 17 กันยายน 2562 30 17 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 18 กันยายน 2562 30 2 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 20 กันยายน 2562 30 17 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 23 กันยายน 2562 60 52 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 24 กันยายน 2562 30 25 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 26 กันยายน 2562 20 9 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 27 กันยายน 2562 20 1 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 1 ตุลาคม 2562 0 3 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 2 ตุลาคม 2562 30 3 รายชื่อ
21 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า หมู่ที่ 3 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 8 สิงหาคม 2562 20 3 รายชื่อ
22 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า หมู่ที่ 3 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 27 สิงหาคม 2562 25 25 รายชื่อ
23 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า หมู่ที่ 3 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 29 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
24 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า หมู่ที่ 3 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 3 กันยายน 2562 40 37 รายชื่อ
25 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า หมู่ที่ 3 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 4 กันยายน 2562 30 26 รายชื่อ
26 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า หมู่ที่ 3 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 5 กันยายน 2562 35 28 รายชื่อ
27 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า หมู่ที่ 3 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 17 กันยายน 2562 45 45 รายชื่อ
28 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า หมู่ที่ 3 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 20 กันยายน 2562 45 45 รายชื่อ
29 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า หมู่ที่ 3 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 23 กันยายน 2562 45 45 รายชื่อ