สรุปยอดห้องอบรม อำเภอห้วยยอด

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาประชาคมอำเภอห้วยยอด 25 กันยายน 2562 100 78 รายชื่อ
2 ศาลาประชาคมอำเภอห้วยยอด 26 กันยายน 2562 60 20 รายชื่อ
3 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 2 ตำบลท่างิ้ว 2 กันยายน 2562 32 10 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 26 สิงหาคม 2562 30 28 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 27 สิงหาคม 2562 30 19 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 28 สิงหาคม 2562 50 34 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 29 สิงหาคม 2562 50 40 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 30 สิงหาคม 2562 50 46 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 2 กันยายน 2562 35 24 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 3 กันยายน 2562 35 22 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 4 กันยายน 2562 55 48 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 5 กันยายน 2562 55 53 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 6 กันยายน 2562 60 52 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 16 กันยายน 2562 60 22 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 17 กันยายน 2562 60 17 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 20 กันยายน 2562 60 12 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 23 กันยายน 2562 60 40 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 24 กันยายน 2562 100 13 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 25 กันยายน 2562 100 61 รายชื่อ
20 เทศบาลตำบลท่างิ้ว 25 กันยายน 2562 60 26 รายชื่อ