สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสิเกา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 14 สิงหาคม 2562 25 13 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 21 สิงหาคม 2562 25 12 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 26 สิงหาคม 2562 80 15 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 2 กันยายน 2562 80 25 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 4 กันยายน 2562 80 20 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 9 กันยายน 2562 80 12 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 11 กันยายน 2562 80 15 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 16 กันยายน 2562 80 14 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 23 กันยายน 2562 80 33 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 25 กันยายน 2562 80 20 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 30 กันยายน 2562 80 12 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 2 ตุลาคม 2562 80 5 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 7 ตุลาคม 2562 80 9 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 9 ตุลาคม 2562 80 4 รายชื่อ