สรุปยอดห้องอบรม อำเภอกันตัง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 7 สิงหาคม 2562 40 5 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 20 สิงหาคม 2562 40 5 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 28 สิงหาคม 2562 65 19 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 29 สิงหาคม 2562 65 37 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 30 สิงหาคม 2562 50 18 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 2 กันยายน 2562 65 24 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 3 กันยายน 2562 65 21 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 4 กันยายน 2562 65 52 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 5 กันยายน 2562 75 70 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 6 กันยายน 2562 50 2 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 17 กันยายน 2562 65 33 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 20 กันยายน 2562 65 53 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 21 กันยายน 2562 65 25 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 22 กันยายน 2562 65 31 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 23 กันยายน 2562 65 47 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 24 กันยายน 2562 65 36 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 25 กันยายน 2562 65 30 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 26 กันยายน 2562 65 1 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 9 ตุลาคม 2562 65 1 รายชื่อ