สรุปยอดห้องอบรม อำเภอทุ่งหว้า

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศูนย์ประชุม 100ปี ที่ว่าการอำเภอทุ่งหว้า 17 กันยายน 2562 100 51 รายชื่อ
2 ศูนย์ประชุม 100ปี ที่ว่าการอำเภอทุ่งหว้า 19 กันยายน 2562 100 63 รายชื่อ
3 ศูนย์ประชุม 100ปี ที่ว่าการอำเภอทุ่งหว้า 4 ตุลาคม 2562 80 75 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 27 สิงหาคม 2562 20 1 รายชื่อ