สรุปยอดห้องอบรม อำเภอละงู

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอละงู 6 สิงหาคม 2562 80 2 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอละงู 23 สิงหาคม 2562 80 14 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอละงู 28 สิงหาคม 2562 80 14 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอละงู 9 กันยายน 2562 80 1 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอละงู 19 กันยายน 2562 20 1 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอละงู 26 กันยายน 2562 20 1 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอละงู 3 ตุลาคม 2562 20 1 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอละงู 10 ตุลาคม 2562 20 2 รายชื่อ
9 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล 10 กันยายน 2562 80 69 รายชื่อ
10 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล 3 ตุลาคม 2562 20 2 รายชื่อ
11 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละงู หมู่ที่ 17 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล 12 กันยายน 2562 120 100 รายชื่อ
12 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละงู หมู่ที่ 17 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล 13 กันยายน 2562 70 65 รายชื่อ
13 ห้องประชุมโต๊ะพญาเขาแดง หมู่ที่ 6 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 23 กันยายน 2562 70 51 รายชื่อ
14 อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล 17 กันยายน 2562 60 56 รายชื่อ
15 อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล 19 กันยายน 2562 60 56 รายชื่อ
16 อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล 20 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
17 ูอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล 18 กันยายน 2562 50 30 รายชื่อ