สรุปยอดห้องอบรม อำเภอละงู

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอละงู 6 สิงหาคม 2562 80 2 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอละงู 23 สิงหาคม 2562 80 14 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอละงู 28 สิงหาคม 2562 80 14 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอละงู 9 กันยายน 2562 80 1 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอละงู 19 กันยายน 2562 20 1 รายชื่อ
6. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล 10 กันยายน 2562 80 69 รายชื่อ
7. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละงู หมู่ที่ 17 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล 12 กันยายน 2562 120 101 รายชื่อ
8. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละงู หมู่ที่ 17 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล 13 กันยายน 2562 70 65 รายชื่อ
9. ห้องประชุมโต๊ะพญาเขาแดง หมู่ที่ 6 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 23 กันยายน 2562 70 51 รายชื่อ
10. อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล 17 กันยายน 2562 60 56 รายชื่อ
11. อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล 19 กันยายน 2562 60 56 รายชื่อ
12. อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล 20 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
13. ูอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล 18 กันยายน 2562 50 30 รายชื่อ