สรุปยอดห้องอบรม อำเภอท่าแพ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ลานประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 2 ตุลาคม 2562 60 43 รายชื่อ
2 ลานประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 3 ตุลาคม 2562 60 48 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 28 สิงหาคม 2562 30 18 รายชื่อ
4 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 5 กันยายน 2562 60 38 รายชื่อ
5 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 6 กันยายน 2562 65 64 รายชื่อ
6 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 10 กันยายน 2562 80 55 รายชื่อ
7 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 17 กันยายน 2562 50 38 รายชื่อ
8 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 18 กันยายน 2562 65 41 รายชื่อ
9 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 9 ตุลาคม 2562 60 44 รายชื่อ