สรุปยอดห้องอบรม อำเภอท่าแพ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 1 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
2. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ตำบลท่าเรือ 2 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 5 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 7 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
5. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ตำบลท่าเรือ 9 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 13 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 14 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
8. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ตำบลท่าเรือ 16 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
9. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 19 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
10. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 21 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
11. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ตำบลท่าเรือ 23 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
12. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 26 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
13. ลานประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 28 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
14. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 28 สิงหาคม 2562 30 18 รายชื่อ
15. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ตำบลท่าเรือ 30 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
16. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 2 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
17. ลานประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 4 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
18. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 5 กันยายน 2562 60 40 รายชื่อ
19. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ตำบลท่าเรือ 6 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
20. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 6 กันยายน 2562 65 64 รายชื่อ
21. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 9 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
22. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 10 กันยายน 2562 80 55 รายชื่อ
23. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 11 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
24. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 12 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
25. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ตำบลท่าเรือ 13 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
26. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 16 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
27. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 17 กันยายน 2562 50 38 รายชื่อ
28. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 18 กันยายน 2562 65 51 รายชื่อ
29. ลานประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 18 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
30. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 19 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
31. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 20 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
32. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ตำบลท่าเรือ 20 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
33. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 23 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
34. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 25 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
35. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ตำบลท่าเรือ 27 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
36. ลานประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 1 ตุลาคม 2562 60 0 รายชื่อ
37. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 1 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
38. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 2 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
39. ลานประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 2 ตุลาคม 2562 60 35 รายชื่อ
40. ลานประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 3 ตุลาคม 2562 60 48 รายชื่อ
41. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ตำบลท่าเรือ 4 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
42. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 7 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
43. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 9 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
44. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ตำบลท่าเรือ 11 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
45. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 14 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
46. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ 16 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
47. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ตำบลท่าเรือ 18 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ