สรุปยอดห้องอบรม อำเภอควนกาหลง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 มัสยิดบ้านควนบ่อทอง 30 สิงหาคม 2562 50 27 รายชื่อ
2 ศพก.อ.ควนกาหลง 28 สิงหาคม 2562 80 54 รายชื่อ
3 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 1 ตำบลอุใดเจริญ 10 กันยายน 2562 50 20 รายชื่อ
4 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 5 ตำบลอุใดเจริญ 4 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
5 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 5 ตำบลอุใดเจริญ 18 กันยายน 2562 50 6 รายชื่อ
6 อาคารเนอกประสงค์หมู่ที่ 8 ตำบลควนกาหลง 12 กันยายน 2562 100 58 รายชื่อ
7 อาคารเอนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 23 สิงหาคม 2562 70 1 รายชื่อ
8 อาคารเอนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 23 กันยายน 2562 70 1 รายชื่อ
9 อาคารเอนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 25 กันยายน 2562 30 1 รายชื่อ
10 อาคารเอนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 4 ตุลาคม 2562 70 18 รายชื่อ
11 อาคารเอนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 11 ตุลาคม 2562 70 2 รายชื่อ
12 อาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 5 ตำบลควนกาหลง 11 กันยายน 2562 100 57 รายชื่อ
13 อาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งนุ้ย 29 สิงหาคม 2562 100 55 รายชื่อ