สรุปยอดห้องอบรม อำเภอควนโดน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน 7 สิงหาคม 2562 55 12 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน 21 สิงหาคม 2562 55 18 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน 28 สิงหาคม 2562 55 39 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน 29 สิงหาคม 2562 50 43 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน 4 กันยายน 2562 55 24 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน 11 กันยายน 2562 55 15 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน 16 กันยายน 2562 50 36 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน 17 กันยายน 2562 60 42 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน 18 กันยายน 2562 20 7 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน 23 กันยายน 2562 50 30 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน 2 ตุลาคม 2562 55 21 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน 9 ตุลาคม 2562 55 8 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน 16 ตุลาคม 2562 55 9 รายชื่อ