สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองสตูล

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูล 5 สิงหาคม 2562 45 9 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูล 7 สิงหาคม 2562 50 1 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูล 12 สิงหาคม 2562 50 2 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูล 9 กันยายน 2562 52 34 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูล 11 กันยายน 2562 50 46 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูล 16 กันยายน 2562 50 49 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูล 18 กันยายน 2562 48 47 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูล 26 กันยายน 2562 50 22 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูล 8 ตุลาคม 2562 50 44 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูล 17 ตุลาคม 2562 65 39 รายชื่อ