สรุปยอดห้องอบรม อำเภอคลองหอยโข่ง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง 6 สิงหาคม 2562 40 10 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง 15 สิงหาคม 2562 40 13 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง 16 สิงหาคม 2562 40 14 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง 20 สิงหาคม 2562 40 31 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง 27 สิงหาคม 2562 60 29 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง 28 สิงหาคม 2562 50 41 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง 19 กันยายน 2562 45 28 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง 20 กันยายน 2562 15 11 รายชื่อ