สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบางกล่ำ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบางกล่ำ 3 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบางกล่ำ 4 กันยายน 2562 30 27 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบางกล่ำ 11 กันยายน 2562 63 51 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอบางกล่ำ 23 กันยายน 2562 54 37 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอบางกล่ำ 3 ตุลาคม 2562 35 18 รายชื่อ