สรุปยอดห้องอบรม อำเภอควนเนียง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 2 กันยายน 2562 50 42 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 3 กันยายน 2562 50 42 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 19 กันยายน 2562 50 40 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 20 กันยายน 2562 50 44 รายชื่อ