สรุปยอดห้องอบรม อำเภอนาหม่อม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอนาหม่อม 7 สิงหาคม 2562 20 2 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอนาหม่อม 19 กันยายน 2562 70 65 รายชื่อ