สรุปยอดห้องอบรม อำเภอหาดใหญ่

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 กศน.คลองแห 26 กันยายน 2562 50 30 รายชื่อ
2 กศน.คูเต่า 25 กันยายน 2562 50 29 รายชื่อ
3 กศน.น้ำน้อย 24 กันยายน 2562 50 28 รายชื่อ
4 รพ.สต 19 กันยายน 2562 50 30 รายชื่อ
5 รพ.สต 20 กันยายน 2562 50 24 รายชื่อ
6 ศาลาเอนกประสงค์บ้านโอ๊ะ 23 กันยายน 2562 50 31 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ 12 กันยายน 2562 60 60 รายชื่อ