สรุปยอดห้องอบรม อำเภอรัตภูมิ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอรัตภูมิ 6 สิงหาคม 2562 30 1 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอรัตภูมิ 19 กันยายน 2562 30 24 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอรัตภูมิ 23 กันยายน 2562 30 28 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอรัตภูมิ 24 กันยายน 2562 50 23 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอรัตภูมิ 25 กันยายน 2562 50 1 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอรัตภูมิ 30 กันยายน 2562 60 51 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอรัตภูมิ 1 ตุลาคม 2562 30 12 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอรัตภูมิ 2 ตุลาคม 2562 70 70 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอรัตภูมิ 3 ตุลาคม 2562 10 6 รายชื่อ