สรุปยอดห้องอบรม อำเภอกระแสสินธุ์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 2 กันยายน 2562 30 23 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 4 กันยายน 2562 30 25 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 6 กันยายน 2562 40 29 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 19 กันยายน 2562 40 21 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 20 กันยายน 2562 55 30 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 23 กันยายน 2562 40 25 รายชื่อ