สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสะบ้าย้อย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอสะบ้าย้อย 9 กันยายน 2562 47 36 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอสะบ้าย้อย 10 กันยายน 2562 40 37 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอสะบ้าย้อย 19 กันยายน 2562 50 36 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอสะบ้าย้อย 20 กันยายน 2562 50 37 รายชื่อ