สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเทพา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา 2 กันยายน 2562 20 13 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา 3 กันยายน 2562 20 17 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา 4 กันยายน 2562 20 12 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา 9 กันยายน 2562 20 14 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา 10 กันยายน 2562 20 15 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา 13 กันยายน 2562 100 41 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา 16 กันยายน 2562 100 40 รายชื่อ