สรุปยอดห้องอบรม อำเภอนาทวี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี 29 สิงหาคม 2562 5 1 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี 5 กันยายน 2562 120 104 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี 10 กันยายน 2562 50 1 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี 24 กันยายน 2562 180 173 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี 26 กันยายน 2562 15 7 รายชื่อ