สรุปยอดห้องอบรม อำเภอจะนะ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาอเนกประสงค์บ้านตุหรง หมู่ที่ 2 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 20 กันยายน 2562 20 5 รายชื่อ
2 ศาลาอเนกประสงค์บ้านตุหรง หมู่ที่ 2 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 23 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
3 ศาลาอเนกประสงค์บ้านตุหรง หมู่ที่ 2 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 24 กันยายน 2562 30 26 รายชื่อ
4 ศาลาอเนกประสงค์บ้านตุหรง หมู่ที่ 2 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 25 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
5 ศาลาอเนกประสงค์บ้านตุหรง หมู่ที่ 2 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 26 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอจะนะ 6 กันยายน 2562 1 1 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอจะนะ 9 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอจะนะ 10 กันยายน 2562 30 28 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอจะนะ 11 กันยายน 2562 30 29 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอจะนะ 12 กันยายน 2562 30 24 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอจะนะ 13 กันยายน 2562 50 34 รายชื่อ