สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสทิงพระ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอสทิงพระ 21 สิงหาคม 2562 20 2 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอสทิงพระ 28 สิงหาคม 2562 45 45 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอสทิงพระ 29 สิงหาคม 2562 45 45 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอสทิงพระ 30 สิงหาคม 2562 46 46 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอสทิงพระ 19 กันยายน 2562 121 121 รายชื่อ