สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองสงขลา

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา 1 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา 8 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา 15 สิงหาคม 2562 40 3 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา 22 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา 29 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา 5 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา 9 กันยายน 2562 50 45 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา 12 กันยายน 2562 40 12 รายชื่อ
9. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา 19 กันยายน 2562 70 70 รายชื่อ
10. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา 26 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
11. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา 30 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
12. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา 3 ตุลาคม 2562 40 0 รายชื่อ
13. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา 10 ตุลาคม 2562 40 0 รายชื่อ
14. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา 17 ตุลาคม 2562 40 0 รายชื่อ