สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองสงขลา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา 15 สิงหาคม 2562 40 3 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา 9 กันยายน 2562 50 45 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา 12 กันยายน 2562 40 12 รายชื่อ
4 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา 19 กันยายน 2562 70 70 รายชื่อ
5 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา 26 กันยายน 2562 40 1 รายชื่อ