สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสวี

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอสวี 9 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอสวี 16 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอสวี 23 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอสวี 30 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
5. สำนักงารเกษตรอำเภอสวี 13 กันยายน 2562 1 0 รายชื่อ
6. อบต.ด่านสวี 18 กันยายน 2562 65 56 รายชื่อ
7. อบต.วิสัยใต้ 19 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
8. อบต.นาสัก 19 กันยายน 2562 150 107 รายชื่อ
9. อบต.ท่าหิน 20 กันยายน 2562 110 100 รายชื่อ
10. ศาลาหมู่บ้าน ม.3 ต.สวี 23 กันยายน 2562 50 2 รายชื่อ
11. วัดเชิงคีรี ม.5 ต.ปากแพรก 23 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
12. ศาลาหมู่บ้าน ม.4 ต.ทุ่งระยะ 24 กันยายน 2562 110 108 รายชื่อ
13. แปลงใหญ่มะพร้าว ม.3 ต.นาโพธิ์ 24 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
14. ศูนย์ข้อมูล ม.5 ต.ครน 25 กันยายน 2562 75 75 รายชื่อ
15. ศาลา ม.7 ต.นาโพธิ์ 25 กันยายน 2562 50 42 รายชื่อ
16. ศพก.เขาค่าย ม.1 ต.เขาค่าย 26 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
17. ศูนย์ข้อมูล ม.5 ต.ครน 26 กันยายน 2562 75 75 รายชื่อ
18. ศูนย์ข้อมูล ม.5 ต.ครน 27 กันยายน 2562 75 41 รายชื่อ
19. ศพก.เขาค่าย(2) 28 กันยายน 2562 70 0 รายชื่อ
20. ศาลาหมู่บ้าน ม.6 ต.ท่าหิน 29 กันยายน 2562 110 0 รายชื่อ
21. ศูนย์ข้อมูล ม.5 ต.ครน 30 กันยายน 2562 75 0 รายชื่อ
22. อบต.ด่านสวี 30 กันยายน 2562 70 7 รายชื่อ