สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสวี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 วัดเชิงคีรี ต.ปากแพรก(ม.5) 26 กันยายน 2562 60 46 รายชื่อ
2 วัดเชิงคีรี ม.5 ต.ปากแพรก 23 กันยายน 2562 52 52 รายชื่อ
3 ศพก.เขาค่าย ม.1 ต.เขาค่าย 26 กันยายน 2562 60 56 รายชื่อ
4 ศพก.เขาค่าย(2) 28 กันยายน 2562 90 27 รายชื่อ
5 ศาลา ม.7 ต.นาโพธิ์ 25 กันยายน 2562 51 47 รายชื่อ
6 ศาลาหมู่บ้าน ม.3 ต.สวี 23 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
7 ศาลาหมู่บ้าน ม.4 ต.ทุ่งระยะ 24 กันยายน 2562 120 115 รายชื่อ
8 ศาลาหมู่บ้าน ม.6 ต.ท่าหิน 29 กันยายน 2562 150 129 รายชื่อ
9 ศาลาหมู่บ้าน ม.7 ต.นาโพธิ์(2) 27 กันยายน 2562 70 69 รายชื่อ
10 ศูนย์ข้อมูล ม.4 ต.ทุ่งระยะ(2) 28 กันยายน 2562 120 117 รายชื่อ
11 ศูนย์ข้อมูล ม.5 ต.ครน 25 กันยายน 2562 75 74 รายชื่อ
12 ศูนย์ข้อมูล ม.5 ต.ครน 26 กันยายน 2562 75 75 รายชื่อ
13 ศูนย์ข้อมูล ม.5 ต.ครน 27 กันยายน 2562 75 75 รายชื่อ
14 ศูนย์ข้อมูล ม.5 ต.ครน 30 กันยายน 2562 80 80 รายชื่อ
15 ศูนย์หมู่บ้าน ม.2 ต.สวี 28 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
16 อบต.ด่านสวี 18 กันยายน 2562 65 54 รายชื่อ
17 อบต.ด่านสวี 30 กันยายน 2562 100 82 รายชื่อ
18 อบต.ท่าหิน 20 กันยายน 2562 110 100 รายชื่อ
19 อบต.นาสัก 19 กันยายน 2562 150 141 รายชื่อ
20 อบต.นาสัก 30 กันยายน 2562 150 144 รายชื่อ
21 อบต.วิสัยใต้ 19 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
22 อบต.วิสัยใต้ 26 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
23 แปลงใหญ่มะพร้าว ม.3 ต.นาโพธิ์ 24 กันยายน 2562 50 47 รายชื่อ