สรุปยอดห้องอบรม อำเภอพะโต๊ะ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 20 กันยายน 2562 120 105 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 23 กันยายน 2562 150 145 รายชื่อ
3 องค์การบริหารส่วนตำบลปังหวาน 18 กันยายน 2562 60 51 รายชื่อ
4 องค์การบริหารส่วนตำบลปังหวาน 19 กันยายน 2562 60 50 รายชื่อ
5 องค์การบริหารส่วนตำบลปังหวาน 23 กันยายน 2562 60 53 รายชื่อ
6 องค์การบริหารส่วนตำบลปังหวาน 24 กันยายน 2562 60 50 รายชื่อ
7 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง 16 กันยายน 2562 40 39 รายชื่อ
8 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง 17 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
9 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง 26 กันยายน 2562 80 52 รายชื่อ
10 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง 27 กันยายน 2562 80 53 รายชื่อ
11 องค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์ 9 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
12 องค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์ 10 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
13 องค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์ 24 กันยายน 2562 80 56 รายชื่อ
14 องค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์ 25 กันยายน 2562 80 59 รายชื่อ