สรุปยอดห้องอบรม อำเภอละแม

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงาน​เกษ​ต​รอ​ำ​เภอ​ละแม​ 13 สิงหาคม 2562 20 12 รายชื่อ
2. สำนักงาน​เกษ​ต​รอ​ำ​เภอ​ละแม​ 14 สิงหาคม 2562 30 26 รายชื่อ
3. สำนักงาน​เกษ​ต​รอ​ำ​เภอ​ละแม​ 20 สิงหาคม 2562 35 30 รายชื่อ
4. สำนักงาน​เกษ​ต​รอ​ำ​เภอ​ละแม​ 21 สิงหาคม 2562 30 14 รายชื่อ
5. สำนักงาน​เกษ​ต​รอ​ำ​เภอ​ละแม​ 27 สิงหาคม 2562 30 22 รายชื่อ
6. สำนักงาน​เกษ​ต​รอ​ำ​เภอ​ละแม​ 28 สิงหาคม 2562 35 33 รายชื่อ
7. สำนักงาน​เกษ​ต​รอ​ำ​เภอ​ละแม​ 3 กันยายน 2562 35 35 รายชื่อ
8. สำนักงาน​เกษ​ต​รอ​ำ​เภอ​ละแม​ 4 กันยายน 2562 35 30 รายชื่อ
9. สำนักงาน​เกษ​ต​รอ​ำ​เภอ​ละแม​ 5 กันยายน 2562 37 35 รายชื่อ
10. สำนักงาน​เกษ​ต​รอ​ำ​เภอ​ละแม​ 10 กันยายน 2562 35 35 รายชื่อ
11. สำนักงาน​เกษ​ต​รอ​ำ​เภอ​ละแม​ 11 กันยายน 2562 35 35 รายชื่อ
12. สำนักงาน​เกษ​ต​รอ​ำ​เภอ​ละแม​ 12 กันยายน 2562 38 35 รายชื่อ
13. สำนักงาน​เกษ​ต​รอ​ำ​เภอ​ละแม​ 16 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
14. สำนักงาน​เกษ​ต​รอ​ำ​เภอ​ละแม​ 17 กันยายน 2562 35 35 รายชื่อ
15. สำนักงาน​เกษ​ต​รอ​ำ​เภอ​ละแม​ 18 กันยายน 2562 35 35 รายชื่อ
16. สำนักงาน​เกษ​ต​รอ​ำ​เภอ​ละแม​ 19 กันยายน 2562 35 35 รายชื่อ
17. สำนักงาน​เกษ​ต​รอ​ำ​เภอ​ละแม​ 20 กันยายน 2562 77 75 รายชื่อ
18. สำนักงาน​เกษ​ต​รอ​ำ​เภอ​ละแม​ 23 กันยายน 2562 75 75 รายชื่อ
19. สำนักงาน​เกษ​ต​รอ​ำ​เภอ​ละแม​ 24 กันยายน 2562 30 29 รายชื่อ
20. สำนักงาน​เกษ​ต​รอ​ำ​เภอ​ละแม​ 25 กันยายน 2562 31 30 รายชื่อ
21. สำนักงาน​เกษ​ต​รอ​ำ​เภอ​ละแม​ 26 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
22. สำนักงาน​เกษ​ต​รอ​ำ​เภอ​ละแม​ 27 กันยายน 2562 75 73 รายชื่อ
23. สำนักงาน​เกษ​ต​รอ​ำ​เภอ​ละแม​ 30 กันยายน 2562 75 47 รายชื่อ
24. สำนักงาน​เกษ​ต​รอ​ำ​เภอ​ละแม​ 15 ตุลาคม 2562 70 2 รายชื่อ