สรุปยอดห้องอบรม อำเภอละแม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงาน​เกษ​ต​รอ​ำ​เภอ​ละแม​ 13 สิงหาคม 2562 20 12 รายชื่อ
2 สำนักงาน​เกษ​ต​รอ​ำ​เภอ​ละแม​ 14 สิงหาคม 2562 30 26 รายชื่อ
3 สำนักงาน​เกษ​ต​รอ​ำ​เภอ​ละแม​ 20 สิงหาคม 2562 35 30 รายชื่อ
4 สำนักงาน​เกษ​ต​รอ​ำ​เภอ​ละแม​ 21 สิงหาคม 2562 30 14 รายชื่อ
5 สำนักงาน​เกษ​ต​รอ​ำ​เภอ​ละแม​ 27 สิงหาคม 2562 30 22 รายชื่อ
6 สำนักงาน​เกษ​ต​รอ​ำ​เภอ​ละแม​ 28 สิงหาคม 2562 35 33 รายชื่อ
7 สำนักงาน​เกษ​ต​รอ​ำ​เภอ​ละแม​ 3 กันยายน 2562 35 35 รายชื่อ
8 สำนักงาน​เกษ​ต​รอ​ำ​เภอ​ละแม​ 4 กันยายน 2562 35 30 รายชื่อ
9 สำนักงาน​เกษ​ต​รอ​ำ​เภอ​ละแม​ 5 กันยายน 2562 37 35 รายชื่อ
10 สำนักงาน​เกษ​ต​รอ​ำ​เภอ​ละแม​ 10 กันยายน 2562 35 35 รายชื่อ
11 สำนักงาน​เกษ​ต​รอ​ำ​เภอ​ละแม​ 11 กันยายน 2562 35 35 รายชื่อ
12 สำนักงาน​เกษ​ต​รอ​ำ​เภอ​ละแม​ 12 กันยายน 2562 38 35 รายชื่อ
13 สำนักงาน​เกษ​ต​รอ​ำ​เภอ​ละแม​ 16 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
14 สำนักงาน​เกษ​ต​รอ​ำ​เภอ​ละแม​ 17 กันยายน 2562 35 35 รายชื่อ
15 สำนักงาน​เกษ​ต​รอ​ำ​เภอ​ละแม​ 18 กันยายน 2562 35 35 รายชื่อ
16 สำนักงาน​เกษ​ต​รอ​ำ​เภอ​ละแม​ 19 กันยายน 2562 35 35 รายชื่อ
17 สำนักงาน​เกษ​ต​รอ​ำ​เภอ​ละแม​ 20 กันยายน 2562 80 75 รายชื่อ
18 สำนักงาน​เกษ​ต​รอ​ำ​เภอ​ละแม​ 23 กันยายน 2562 77 74 รายชื่อ
19 สำนักงาน​เกษ​ต​รอ​ำ​เภอ​ละแม​ 24 กันยายน 2562 36 30 รายชื่อ
20 สำนักงาน​เกษ​ต​รอ​ำ​เภอ​ละแม​ 25 กันยายน 2562 36 28 รายชื่อ
21 สำนักงาน​เกษ​ต​รอ​ำ​เภอ​ละแม​ 26 กันยายน 2562 31 29 รายชื่อ
22 สำนักงาน​เกษ​ต​รอ​ำ​เภอ​ละแม​ 27 กันยายน 2562 76 75 รายชื่อ
23 สำนักงาน​เกษ​ต​รอ​ำ​เภอ​ละแม​ 30 กันยายน 2562 76 75 รายชื่อ
24 สำนักงาน​เกษ​ต​รอ​ำ​เภอ​ละแม​ 15 ตุลาคม 2562 130 75 รายชื่อ
25 สำนักงาน​เกษ​ต​รอ​ำ​เภอ​ละแม​ 16 ตุลาคม 2562 90 75 รายชื่อ
26 สำนักงาน​เกษ​ต​รอ​ำ​เภอ​ละแม​ 17 ตุลาคม 2562 250 230 รายชื่อ
27 สำนักงาน​เกษ​ต​รอ​ำ​เภอ​ละแม​ 13 พฤศจิกายน 2562 30 3 รายชื่อ