สรุปยอดห้องอบรม อำเภอท่าแซะ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าแซะ 2 สิงหาคม 2562 20 1 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าแซะ 9 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าแซะ 15 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าแซะ 22 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าแซะ 29 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
6. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 12 ตำบลรับร่อ 4 กันยายน 2562 160 153 รายชื่อ
7. ศาลาวัดลุ่ม ม.5 ต.รับร่อ 5 กันยายน 2562 160 150 รายชื่อ
8. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลท่าแซะ 9 กันยายน 2562 115 113 รายชื่อ
9. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลสองพี่น้อง 9 กันยายน 2562 45 45 รายชื่อ
10. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลท่าข้าม 10 กันยายน 2562 98 0 รายชื่อ
11. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลท่าแซะ 10 กันยายน 2562 115 115 รายชื่อ
12. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 13 ตำบลท่าข้าม 11 กันยายน 2562 97 0 รายชื่อ
13. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลคุริง 16 กันยายน 2562 101 100 รายชื่อ
14. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลท่าข้าม 16 กันยายน 2562 98 98 รายชื่อ
15. ศาลาวัดแก้วประสิทธิ์(วัดหินแก้ว) 16 กันยายน 2562 78 78 รายชื่อ
16. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลทรัพย์อนันต์ 17 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
17. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลนากระตาม 17 กันยายน 2562 74 72 รายชื่อ
18. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 13 ตำบลท่าข้าม 17 กันยายน 2562 97 1 รายชื่อ
19. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลนากระตาม 18 กันยายน 2562 80 75 รายชื่อ
20. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลสองพี่น้อง 18 กันยายน 2562 46 46 รายชื่อ
21. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลหงษ์เจริญ 19 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
22. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลสลุย 19 กันยายน 2562 104 104 รายชื่อ
23. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 13 ตำบลท่าข้าม 19 กันยายน 2562 97 97 รายชื่อ
24. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 14 ตำบลหงษ์เจริญ 20 กันยายน 2562 82 82 รายชื่อ
25. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลนากระตาม 24 กันยายน 2562 40 3 รายชื่อ
26. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลท่าแซะ 25 กันยายน 2562 200 193 รายชื่อ
27. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลหินแก้ว 26 กันยายน 2562 78 0 รายชื่อ
28. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลท่าแซะ 26 กันยายน 2562 200 124 รายชื่อ