สรุปยอดห้องอบรม อำเภอท่าแซะ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาวัดลุ่ม ม.5 ต.รับร่อ 5 กันยายน 2562 160 149 รายชื่อ
2 ศาลาวัดแก้วประสิทธิ์(วัดหินแก้ว) 16 กันยายน 2562 78 78 รายชื่อ
3 ศาลาหมู่ 4ตำบลสลุย 24 กันยายน 2562 120 103 รายชื่อ
4 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลสองพี่น้อง 27 กันยายน 2562 180 165 รายชื่อ
5 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลรับร่อ 24 กันยายน 2562 450 430 รายชื่อ
6 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลหินแก้ว 26 กันยายน 2562 144 144 รายชื่อ
7 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลคุริง 16 กันยายน 2562 101 100 รายชื่อ
8 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 12 ตำบลรับร่อ 4 กันยายน 2562 160 153 รายชื่อ
9 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 13 ตำบลท่าข้าม 17 กันยายน 2562 97 1 รายชื่อ
10 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 13 ตำบลท่าข้าม 19 กันยายน 2562 97 96 รายชื่อ
11 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 14 ตำบลหงษ์เจริญ 20 กันยายน 2562 120 107 รายชื่อ
12 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลสลุย 19 กันยายน 2562 104 104 รายชื่อ
13 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลนากระตาม 17 กันยายน 2562 74 71 รายชื่อ
14 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลนากระตาม 24 กันยายน 2562 45 40 รายชื่อ
15 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลหงษ์เจริญ 19 กันยายน 2562 120 118 รายชื่อ
16 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ต.หงษ์เจริญ 26 กันยายน 2562 150 1 รายชื่อ
17 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลสองพี่น้อง 18 กันยายน 2562 46 46 รายชื่อ
18 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลหงษ์เจริญ 25 กันยายน 2562 250 182 รายชื่อ
19 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลคุริง 25 กันยายน 2562 120 112 รายชื่อ
20 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลทรัพย์อนันต์ 17 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
21 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลท่าแซะ 9 กันยายน 2562 115 113 รายชื่อ
22 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลท่าแซะ 10 กันยายน 2562 115 115 รายชื่อ
23 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลท่าแซะ 25 กันยายน 2562 220 201 รายชื่อ
24 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลท่าแซะ 26 กันยายน 2562 220 201 รายชื่อ
25 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลสองพี่น้อง 9 กันยายน 2562 45 45 รายชื่อ
26 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลท่าข้าม 16 กันยายน 2562 98 78 รายชื่อ
27 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลท่าข้าม 27 กันยายน 2562 200 81 รายชื่อ
28 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลนากระตาม 18 กันยายน 2562 80 75 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าแซะ 2 สิงหาคม 2562 20 1 รายชื่อ
30 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ 25 กันยายน 2562 220 201 รายชื่อ