สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองชุมพร

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ที่ทำการ อบต. หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 11 กันยายน 2562 120 86 รายชื่อ
2 ที่ทำการ อบต.หมู่ที่ 5 ต.วังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 18 กันยายน 2562 250 50 รายชื่อ
3 ที่ทำการ อบต.หมู่ที่ 5 ต.วังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 30 กันยายน 2562 50 18 รายชื่อ
4 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพร 21 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
5 ศพก.ต.บ้านนา อ.เมือง จ.ชุมพร 20 กันยายน 2562 200 148 รายชื่อ
6 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 6 กันยายน 2562 100 96 รายชื่อ
7 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (ห้อง2) 6 กันยายน 2562 30 28 รายชื่อ
8 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 14 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
9 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 27 กันยายน 2562 150 19 รายชื่อ
10 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 12 กันยายน 2562 70 67 รายชื่อ
11 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลวิสัยเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 11 กันยายน 2562 70 31 รายชื่อ
12 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลวิสัยเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 21 กันยายน 2562 200 47 รายชื่อ
13 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลวิสัยเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 30 กันยายน 2562 150 64 รายชื่อ
14 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบล นาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 13 กันยายน 2562 50 14 รายชื่อ
15 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 26 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
16 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 12 กันยายน 2562 60 53 รายชื่อ
17 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 9 กันยายน 2562 120 113 รายชื่อ
18 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 5 กันยายน 2562 70 69 รายชื่อ
19 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 10 กันยายน 2562 100 82 รายชื่อ
20 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 5 กันยายน 2562 30 27 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 20 กันยายน 2562 20 15 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 24 กันยายน 2562 60 57 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 16 กันยายน 2562 36 36 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชุมพร (ห้องยินดี) 20 กันยายน 2562 260 109 รายชื่อ
25 อบต.บางหมาก วัดดอนรวบ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 19 กันยายน 2562 90 73 รายชื่อ