สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสุขสำราญ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมกศน.อำเภอสุขสำราญ 20 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
2 ห้องประชุมกศน.อำเภอสุขสำราญ 21 สิงหาคม 2562 30 20 รายชื่อ
3 ห้องประชุมกศน.อำเภอสุขสำราญ 22 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
4 ห้องประชุมกศน.อำเภอสุขสำราญ 26 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
5 ห้องประชุมกศน.อำเภอสุขสำราญ 27 สิงหาคม 2562 20 19 รายชื่อ
6 ห้องประชุมกศน.อำเภอสุขสำราญ 28 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
7 ห้องประชุมกศน.อำเภอสุขสำราญ 29 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
8 ห้องประชุมกศน.อำเภอสุขสำราญ 3 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
9 ห้องประชุมกศน.อำเภอสุขสำราญ 4 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
10 ห้องประชุมกศน.อำเภอสุขสำราญ 25 กันยายน 2562 60 60 รายชื่อ
11 ห้องประชุมกศน.อำเภอสุขสำราญ 26 กันยายน 2562 60 60 รายชื่อ
12 ห้องประชุมกศน.อำเภอสุขสำราญ 30 กันยายน 2562 60 60 รายชื่อ