สรุปยอดห้องอบรม อำเภอกระบุรี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลไม้คุณภาพเกษตรอินทรีย์ จ.ป.ร. 8 ตุลาคม 2562 70 48 รายชื่อ
2 ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลไม้คุณภาพเกษตรอินทรีย์ จ.ป.ร. 9 ตุลาคม 2562 70 44 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 6 สิงหาคม 2562 30 27 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 8 สิงหาคม 2562 30 26 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 13 สิงหาคม 2562 30 28 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 15 สิงหาคม 2562 30 28 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 20 สิงหาคม 2562 30 26 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 22 สิงหาคม 2562 30 27 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 27 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 29 สิงหาคม 2562 30 28 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 3 กันยายน 2562 30 29 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 5 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 12 กันยายน 2562 30 29 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 17 กันยายน 2562 30 29 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 19 กันยายน 2562 30 28 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 24 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 26 กันยายน 2562 30 29 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 28 กันยายน 2562 50 45 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 29 กันยายน 2562 100 91 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 1 ตุลาคม 2562 30 29 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 3 ตุลาคม 2562 30 30 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 4 ตุลาคม 2562 50 4 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 8 ตุลาคม 2562 30 30 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 10 ตุลาคม 2562 30 29 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 15 ตุลาคม 2562 30 30 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 17 ตุลาคม 2562 30 30 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 19 ตุลาคม 2562 100 9 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 23 ตุลาคม 2562 100 99 รายชื่อ
29 อาคารตลาดเพื่อการเกษตร หมู่ 10 ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง 27 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ