สรุปยอดห้องอบรม อำเภอกะเปอร์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 6 สิงหาคม 2562 50 29 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 7 สิงหาคม 2562 50 2 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 8 สิงหาคม 2562 50 1 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 13 สิงหาคม 2562 50 14 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 14 สิงหาคม 2562 50 8 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 20 สิงหาคม 2562 50 41 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 21 สิงหาคม 2562 50 46 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 22 สิงหาคม 2562 50 20 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 27 สิงหาคม 2562 50 39 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 28 สิงหาคม 2562 50 19 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 29 สิงหาคม 2562 50 26 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 5 กันยายน 2562 30 23 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 12 กันยายน 2562 30 29 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 18 กันยายน 2562 30 1 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 19 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 25 กันยายน 2562 100 14 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 26 กันยายน 2562 100 20 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 27 กันยายน 2562 100 3 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 17 ตุลาคม 2562 60 10 รายชื่อ