สรุปยอดห้องอบรม อำเภอละอุ่น

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 9 สิงหาคม 2562 30 25 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 14 สิงหาคม 2562 30 24 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 16 สิงหาคม 2562 30 25 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 20 สิงหาคม 2562 30 26 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 23 สิงหาคม 2562 30 28 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 27 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 29 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 3 กันยายน 2562 30 29 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 6 กันยายน 2562 30 29 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 12 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 19 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 24 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 25 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 26 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 27 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 30 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 10 ตุลาคม 2562 30 30 รายชื่อ