สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองระนอง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 6 สิงหาคม 2562 20 12 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 8 สิงหาคม 2562 40 17 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 14 สิงหาคม 2562 40 27 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 21 สิงหาคม 2562 40 39 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 27 สิงหาคม 2562 60 47 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 29 สิงหาคม 2562 30 21 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 4 กันยายน 2562 30 18 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 10 กันยายน 2562 40 32 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 11 กันยายน 2562 40 34 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 24 กันยายน 2562 40 33 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 25 กันยายน 2562 40 31 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 26 กันยายน 2562 40 21 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 27 กันยายน 2562 40 31 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 30 กันยายน 2562 40 15 รายชื่อ