สรุปยอดห้องอบรม อำเภอวิภาวดี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 13 ตำบลตะกุกใต้ 5 กันยายน 2562 65 44 รายชื่อ
2 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลตะกุกใต้ 4 กันยายน 2562 65 59 รายชื่อ
3 ศาลาหมู่บ้านเขมา หมู่ที่6 ตำบลตะกุกเหนือ 29 สิงหาคม 2562 50 31 รายชื่อ
4 ศาลาหมู่บ้านเขมา หมู่ที่6 ตำบลตะกุกเหนือ 19 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
5 ศาลาหมู่บ้านเขมา หมู่ที่6 ตำบลตะกุกเหนือ 20 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
6 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี 6 สิงหาคม 2562 50 24 รายชื่อ
7 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี 8 สิงหาคม 2562 50 27 รายชื่อ
8 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี 13 สิงหาคม 2562 50 24 รายชื่อ
9 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี 15 สิงหาคม 2562 50 15 รายชื่อ
10 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี 10 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
11 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี 24 กันยายน 2562 50 46 รายชื่อ