สรุปยอดห้องอบรม อำเภอพระแสง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาประชุมหมู่บ้าน ม.2 ตำบลไทรโสภา 27 กันยายน 2562 100 97 รายชื่อ
2 ศาลาประชุมหมู่บ้าน ม.9 ตำบลอิปัน 10 กันยายน 2562 90 65 รายชื่อ
3 ศาลาประชุมหมู่บ้าน ม.9 ตำบลอิปัน 24 กันยายน 2562 80 68 รายชื่อ
4 ศาลาหมู่บ้าน ม.6 ต.สินเจริญ 12 กันยายน 2562 85 75 รายชื่อ
5 ศาลาหมู่บ้าน ม.8 ต.สินปุน อ.พระแสง 11 กันยายน 2562 70 68 รายชื่อ
6 ศาลาหมู่บ้าน ม.8 ต.สินปุน อ.พระแสง 25 กันยายน 2562 100 93 รายชื่อ
7 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 10 กันยายน 2562 120 111 รายชื่อ
8 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 24 กันยายน 2562 80 50 รายชื่อ
9 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลสาคู อำเภอพรแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 26 กันยายน 2562 80 79 รายชื่อ
10 ศาลาหม่บ้าน ม.3 ต.สินเจริญ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 26 กันยายน 2562 80 60 รายชื่อ
11 องค์การบริหารส่วนตำบลบางสวรรค์ 19 กันยายน 2562 200 174 รายชื่อ
12 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา 11 กันยายน 2562 80 74 รายชื่อ
13 อบต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 30 กันยายน 2562 200 200 รายชื่อ