สรุปยอดห้องอบรม อำเภอพระแสง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศาลาประชุมหมู่บ้าน ม.9 ตำบลอิปัน 10 กันยายน 2562 90 69 รายชื่อ
2. ศาลาประชุมหมู่บ้าน ม.9 ตำบลอิปัน 24 กันยายน 2562 80 67 รายชื่อ
3. ศาลาหมู่บ้าน ม.6 ต.สินเจริญ 12 กันยายน 2562 85 75 รายชื่อ
4. ศาลาหมู่บ้าน ม.8 ต.สินปุน อ.พระแสง 11 กันยายน 2562 70 68 รายชื่อ
5. ศาลาหมู่บ้าน ม.8 ต.สินปุน อ.พระแสง 25 กันยายน 2562 90 86 รายชื่อ
6. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 10 กันยายน 2562 120 111 รายชื่อ
7. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลสาคู อำเภอพรแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 26 กันยายน 2562 80 7 รายชื่อ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลบางสวรรค์ 19 กันยายน 2562 200 189 รายชื่อ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา 11 กันยายน 2562 80 74 รายชื่อ