สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเวียงสระ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาประชุมหมู่บ้าน ม.7 ต.เขานิพันธ์ อ.เวียงสระ 8 สิงหาคม 2562 30 18 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 3 ตุลาคม 2562 40 6 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 10 ตุลาคม 2562 40 26 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 17 ตุลาคม 2562 40 17 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ 24 ตุลาคม 2562 40 26 รายชื่อ
6 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงสระ 25 กันยายน 2562 150 136 รายชื่อ
7 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนวน 9 กันยายน 2562 50 42 รายชื่อ
8 ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งหลวง 12 กันยายน 2562 60 55 รายชื่อ
9 ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านส้อง 11 กันยายน 2562 60 59 รายชื่อ
10 ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านส้อง 24 กันยายน 2562 150 136 รายชื่อ
11 ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขานิพันธ์ 10 กันยายน 2562 50 47 รายชื่อ
12 ห้องประชุมเทศบาลเมืองเวียง 13 กันยายน 2562 60 58 รายชื่อ