สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบ้านนาเดิม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาประชุมหมู่ที่ 2 ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 10 กันยายน 2562 40 30 รายชื่อ
2 ศาลาประชุมหมู่ที่ 2 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 20 กันยายน 2562 40 22 รายชื่อ
3 ศาลาประชุมหมู่ที่ 3 ตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 13 กันยายน 2562 40 31 รายชื่อ
4 ศาลาประชุมหมู่ที่ 3 ตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 17 กันยายน 2562 40 30 รายชื่อ
5 ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลทรัพย์ทวี 18 กันยายน 2562 60 58 รายชื่อ
6 ศาลาหมู่บ้านท่าเรือใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม 11 กันยายน 2562 50 40 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาเดิม 2 สิงหาคม 2562 40 1 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาเดิม 5 กันยายน 2562 40 30 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาเดิม 19 กันยายน 2562 30 28 รายชื่อ