สรุปยอดห้องอบรม อำเภอท่าฉาง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ท่าฉาง 26 ธันวาคม 2562 20 1 รายชื่อ
2 ศพก. ม.5 ต.คลองไทร อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 19 กันยายน 2562 120 98 รายชื่อ
3 ศพก.เครือข่ายตำบลท่าฉาง ม.4 ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 20 กันยายน 2562 80 74 รายชื่อ
4 ศพก.เครือข่ายตำบลเขาถ่าน ม.5 ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 11 กันยายน 2562 50 35 รายชื่อ
5 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 10 กันยายน 2562 100 92 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง 4 กันยายน 2562 30 15 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง 11 กันยายน 2562 30 16 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง 18 กันยายน 2562 30 12 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง 24 กันยายน 2562 90 87 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง 25 กันยายน 2562 96 78 รายชื่อ
11 สำนักสงฆ์คลองแส ม.5 ต.ปากฉลุย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 17 กันยายน 2562 80 48 รายชื่อ
12 อบต.เสวียด ต.เสวียด อ.ท่าฉาง จ.สุราฎร์ธานี 11 กันยายน 2562 100 98 รายชื่อ
13 อบต.เสวียด ต.เสวียด อ.ท่าฉาง จ.สุราฎร์ธานี 23 กันยายน 2562 130 97 รายชื่อ