สรุปยอดห้องอบรม อำเภอท่าฉาง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง 4 กันยายน 2562 30 15 รายชื่อ
2. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 10 กันยายน 2562 100 92 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง 11 กันยายน 2562 30 16 รายชื่อ
4. ศพก.เครือข่ายตำบลเขาถ่าน ม.5 ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 11 กันยายน 2562 50 35 รายชื่อ
5. อบต.เสวียด ต.เสวียด อ.ท่าฉาง จ.สุราฎร์ธานี 11 กันยายน 2562 100 99 รายชื่อ
6. สำนักสงฆ์คลองแส ม.5 ต.ปากฉลุย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 17 กันยายน 2562 80 48 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง 18 กันยายน 2562 30 12 รายชื่อ
8. ศพก. ม.5 ต.คลองไทร อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 19 กันยายน 2562 120 104 รายชื่อ
9. ศพก.เครือข่ายตำบลท่าฉาง ม.4 ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 20 กันยายน 2562 50 43 รายชื่อ
10. อบต.เสวียด ต.เสวียด อ.ท่าฉาง จ.สุราฎร์ธานี 23 กันยายน 2562 100 61 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง 24 กันยายน 2562 90 50 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง 25 กันยายน 2562 90 23 รายชื่อ