สรุปยอดห้องอบรม อำเภอพนม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม 11 กันยายน 2562 200 166 รายชื่อ
2 ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม 25 กันยายน 2562 200 170 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 7 สิงหาคม 2562 30 23 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 13 สิงหาคม 2562 30 21 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 15 สิงหาคม 2562 30 24 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 26 สิงหาคม 2562 50 43 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 27 สิงหาคม 2562 50 43 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 29 สิงหาคม 2562 50 36 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 30 สิงหาคม 2562 70 65 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 9 กันยายน 2562 50 1 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 10 กันยายน 2562 50 47 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 16 กันยายน 2562 70 51 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 18 กันยายน 2562 70 64 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 19 กันยายน 2562 70 57 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 20 กันยายน 2562 70 70 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 23 กันยายน 2562 100 76 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 24 กันยายน 2562 70 6 รายชื่อ