สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบ้านตาขุน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาขุน 16 สิงหาคม 2562 20 1 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาขุน 10 กันยายน 2562 35 32 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาขุน 11 กันยายน 2562 35 30 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาขุน 24 กันยายน 2562 35 33 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาขุน 25 กันยายน 2562 35 32 รายชื่อ