สรุปยอดห้องอบรม อำเภอคีรีรัฐนิคม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 6 สิงหาคม 2562 40 2 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 10 กันยายน 2562 110 102 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 11 กันยายน 2562 70 51 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 12 กันยายน 2562 100 85 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 16 กันยายน 2562 70 63 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 17 กันยายน 2562 150 125 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 18 กันยายน 2562 200 112 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 19 กันยายน 2562 70 46 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 20 กันยายน 2562 80 65 รายชื่อ