สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเกาะพะงัน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะพะงัน 14 สิงหาคม 2562 20 12 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะพะงัน 9 กันยายน 2562 15 15 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะพะงัน 18 กันยายน 2562 15 15 รายชื่อ