สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเกาะสมุย

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะสมุย 7 สิงหาคม 2562 10 3 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะสมุย 14 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะสมุย 21 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะสมุย 28 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะสมุย 4 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะสมุย 5 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะสมุย 11 กันยายน 2562 10 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะสมุย 18 กันยายน 2562 10 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะสมุย 25 กันยายน 2562 10 0 รายชื่อ