สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเกาะสมุย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะสมุย 7 สิงหาคม 2562 10 3 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะสมุย 4 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะสมุย 5 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ