สรุปยอดห้องอบรม อำเภอดอนสัก

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก 11 กันยายน 2562 22 21 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก 2 กันยายน 2562 49 49 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก 9 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก 23 กันยายน 2562 60 54 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก 24 กันยายน 2562 60 48 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก 25 กันยายน 2562 60 58 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก 30 กันยายน 2562 60 48 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก 1 ตุลาคม 2562 50 15 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก 7 ตุลาคม 2562 50 49 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก 8 ตุลาคม 2562 100 78 รายชื่อ
11 อบต.ชลคราม อำเภอดอนสัก 4 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
12 อบต.ชลคราม อำเภอดอนสัก 18 กันยายน 2562 15 15 รายชื่อ
13 อบต.ปากแพรก อำเภอดอนสัก 5 กันยายน 2562 89 89 รายชื่อ
14 อบต.ปากแพรก อำเภอดอนสัก 19 กันยายน 2562 130 122 รายชื่อ
15 อบต.ปากแพรก อำเภอดอนสัก 26 กันยายน 2562 120 107 รายชื่อ
16 อบต.ไชยคราม อำเภอดอนสัก 3 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
17 อบต.ไชยคราม อำเภอดอนสัก 17 กันยายน 2562 48 48 รายชื่อ