สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศาลาหมู่ 6 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 12 สิงหาคม 2562 116 103 รายชื่อ
2. ศาลาหมู่ 4 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 13 สิงหาคม 2562 89 84 รายชื่อ
3. อบต.บางไทร อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 14 สิงหาคม 2562 48 47 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 19 สิงหาคม 2562 10 10 รายชื่อ
5. สำนักสงฆ์นิคามธรรมาวาส หมู่ 7 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 20 สิงหาคม 2562 80 62 รายชื่อ
6. อบต.บางโพธิ์ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 21 สิงหาคม 2562 100 59 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 22 สิงหาคม 2562 15 4 รายชื่อ
8. กศน.ตำบลคลองน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 27 สิงหาคม 2562 113 112 รายชื่อ
9. ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 18 กันยายน 2562 120 113 รายชื่อ
10. อบต.บางใบไม้ หมู่ที่ 3 ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 18 กันยายน 2562 60 52 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 19 กันยายน 2562 90 89 รายชื่อ
12. กศน.ตำบลคลองน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 23 กันยายน 2562 50 41 รายชื่อ
13. ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 24 กันยายน 2562 50 46 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 17 ตุลาคม 2562 50 7 รายชื่อ