สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 กศน.ตำบลคลองน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 27 สิงหาคม 2562 113 112 รายชื่อ
2 กศน.ตำบลคลองน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 23 กันยายน 2562 60 53 รายชื่อ
3 ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 18 กันยายน 2562 120 113 รายชื่อ
4 ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 24 กันยายน 2562 50 46 รายชื่อ
5 ศาลาหมู่ 4 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 13 สิงหาคม 2562 89 84 รายชื่อ
6 ศาลาหมู่ 6 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 12 สิงหาคม 2562 116 103 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 19 สิงหาคม 2562 10 10 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 22 สิงหาคม 2562 15 4 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 19 กันยายน 2562 90 89 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 17 ตุลาคม 2562 70 45 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 21 พฤศจิกายน 2562 50 2 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 3 ธันวาคม 2562 10 3 รายชื่อ
13 สำนักสงฆ์นิคามธรรมาวาส หมู่ 7 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 20 สิงหาคม 2562 80 62 รายชื่อ
14 อบต.บางโพธิ์ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 21 สิงหาคม 2562 100 59 รายชื่อ
15 อบต.บางใบไม้ หมู่ที่ 3 ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 18 กันยายน 2562 60 52 รายชื่อ
16 อบต.บางไทร อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 14 สิงหาคม 2562 48 47 รายชื่อ