สรุปยอดห้องอบรม อำเภอถลาง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาเอนกประสงค์บ้านแขนน หมู่ที่ 2 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 29 สิงหาคม 2562 30 17 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 6 สิงหาคม 2562 10 9 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 8 สิงหาคม 2562 10 6 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 13 สิงหาคม 2562 10 1 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 20 สิงหาคม 2562 10 4 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 27 สิงหาคม 2562 20 3 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 29 สิงหาคม 2562 20 1 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 2 กันยายน 2562 10 2 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 10 กันยายน 2562 25 11 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 25 กันยายน 2562 10 1 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 26 กันยายน 2562 20 8 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 27 กันยายน 2562 10 10 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 1 ตุลาคม 2562 25 8 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 4 ตุลาคม 2562 10 10 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 8 ตุลาคม 2562 10 1 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 15 ตุลาคม 2562 10 2 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 18 ตุลาคม 2562 5 2 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง 31 ตุลาคม 2562 10 1 รายชื่อ