สรุปยอดห้องอบรม อำเภอกะทู้

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอกะทู้ 21 สิงหาคม 2562 10 8 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอกะทู้ 1 ตุลาคม 2562 20 8 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอกะทู้ 2 ตุลาคม 2562 20 7 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอกะทู้ 8 ตุลาคม 2562 20 7 รายชื่อ