สรุปยอดห้องอบรม อำเภอกะทู้

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอกะทู้ 21 สิงหาคม 2562 10 10 รายชื่อ