สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองภูเก็ต

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองภูเก็ต 18 สิงหาคม 2562 15 1 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองภูเก็ต 20 สิงหาคม 2562 20 2 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองภูเก็ต 5 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองภูเก็ต 26 กันยายน 2562 20 8 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองภูเก็ต 9 ตุลาคม 2562 15 3 รายชื่อ