สรุปยอดห้องอบรม อำเภอท้ายเหมือง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาเอนกประสงค์ ม.1 ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 11 กันยายน 2562 35 35 รายชื่อ
2 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 13 กันยายน 2562 25 24 รายชื่อ
3 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 16 กันยายน 2562 30 27 รายชื่อ
4 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 6 สิงหาคม 2562 20 16 รายชื่อ
5 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 8 สิงหาคม 2562 20 13 รายชื่อ
6 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 15 สิงหาคม 2562 20 5 รายชื่อ
7 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 22 สิงหาคม 2562 20 1 รายชื่อ
8 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 5 กันยายน 2562 20 18 รายชื่อ
9 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 20 กันยายน 2562 30 27 รายชื่อ
10 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 6 กันยายน 2562 25 21 รายชื่อ
11 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 18 กันยายน 2562 25 23 รายชื่อ
12 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 6 ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 19 กันยายน 2562 55 54 รายชื่อ
13 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่3 ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 10 กันยายน 2562 40 30 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง หมู่ที่ 4 ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จ.พังงา (ณัฐวิทย์) 12 กันยายน 2562 20 15 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง หมู่ที่ 4 ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 31 ตุลาคม 2562 20 15 รายชื่อ