สรุปยอดห้องอบรม อำเภอทับปุด

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาประชาคมอำเภอทับปุด 10 กันยายน 2562 170 155 รายชื่อ
2 ศาลาประชาคมอำเภอทับปุด 11 กันยายน 2562 20 1 รายชื่อ
3 ศาลาประชาคมอำเภอทับปุด 20 กันยายน 2562 250 237 รายชื่อ
4 ศาลาหมู่บ้าน ม.2 ต. ถ้ำทองหลาง อ.ทับปุด 6 สิงหาคม 2562 25 22 รายชื่อ
5 ศาลาหมู่บ้าน ม.7 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด 20 สิงหาคม 2562 40 4 รายชื่อ
6 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอทับปุด 13 สิงหาคม 2562 25 12 รายชื่อ
7 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอทับปุด 14 สิงหาคม 2562 25 22 รายชื่อ